ปุ๋ยแพง ใส่ไปแล้วไม่ค่อยได้ผล ปีนี้ใส่ ปีหน้าต้องเพิ่ม
พอใส่ปุ๋ยเพิ่ม กลับทำให้ดินเสีย และได้โรคพืชตามมา
ลองเปลี่ยนยีห้อปุ๋ยก็แล้ว หว่านทั้งแปลงก็แล้ว แต่ก็ไม่งามสักที
ต้นทุนค่าปุ๋ยยา เพิ่มขึ้น แต่ทำไมผลผลิตต่ำลงเรื่อยๆ
ทำไม....พืชไม่กินปุ๋ย  หว่านเท่าไหร่ ก็ไม่งาม
ทำไม....หว่านปุ๋ยไปทั้งแปลง แต่งามเป็นหย่อมๆ
ทำไม....พืชไม่งาม  พอให้ปุ๋ย กลับทำให้ต้นโทรม
ทำไม....พืชไม่งาม  พอให้ปุ๋ย กลับทำให้ต้นโทรม
ทำไม...พืช ใบเขียว งาม แต่ไม่มีภูมิต้านทานต่อโรค

ธาตุอาหารของพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 

ธาตุอาหารทางอากาศ มี 3 ธาตุ ดังนี้

1ออกซิเจน (ธาตุออกซิเจน)  ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช    

2น้ำ (ธาตุไฮโดรเจน)  ทำหน้าที่ช่วยสร้างน้ำตาลและการเจริญเติบโตของพืช

3คาร์บอนไดออกไซต์ (ธาตุคาร์บอน)  ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการสร้างอาหารและพลังงานของพืช


ธาตุอาหารทางดิน มี 14 ธาตุ แบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม คือ

1ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย  มีอยู่ 3 ธาตุ ได้แก่

-ไนโตรเจน (N)  ทำหน้าช่วยเสริมสร้างใบและลำต้นให้เขียวเข้ม และช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนให้แก่พืชที่
                      ใช้เป็นพืชอาหาร

- ฟอสฟอรัส (P) ทำหน้าที่เสริมสร้างการติกดอก ออกผล

- โพแทสเซียม (K) ทำหน้าที่ในเรื่องคุณภาพผลผลิต รสชาติ การสร้างความหวาน


2ธาตุอาหารรอง  มีอยู่ 3 ธาตุ ได้แก่

- แคลเซียม (Ca) ทำหน้าที่ช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดี กระตุ้นการแบ่งเซลล์ การงอกของเมล็ด และการผสมเกสร

- แมกนีเซียม (Mg) ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟีลล์ ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมันและน้ำตาล
                         และกระตุ้นการงอกของเมล็ด

- กำมะถัน (S)  ทำหน้าที่สร้างกรด อะมิโน หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งใช้ในการสร้าง โปรตีน


3ธาตุอาหารเสริม  มีอยู่ 8 ธาตุ ได้แก่

- เหล็ก (Fe) ทำหน้าที่ช่วยการสร้างคลอโรฟีลล์

- แมงกานีส (Mn)  ทำหน้าที่เป็นส่วนที่สำคัญของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการหายใจของพืชและสังเคราะห์แสง

- โบรอน (B) ทำหน้าที่จำเป็นต่อการเจริญของเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะส่วนยอด การผสมเกสร การติดผล
                         คุณภาพของผลผลิต

- โมลิบดินัม (Mo) ทำหน้าที่ช่วยสังเคราะห์คลอโรฟีลล์ และแป้ง

- ทองแดง (Cu)  ทำหน้าที่เป็นส่วนที่สำคัญของเอนไซม์ของขบวนการสังเคราะห์แสงสำคัญมากในช่วงที่พืชอยู่ใน
                         ระยะผลิดอก ออกผล

- สังกะสี (Zn)  ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการแตกราก ใบอ่อน ขยายเซลล์ของลำต้น มีความต้านทานต่อโรค

- คลอรีน (Cl) ทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์

- นิกเกิล(Ni) ทำหน้าที่ช่วยปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้


1.พืชจะดูดสารอาหารไปสะสมในส่วนต่างๆ พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวธาตุอาหารที่สะสมอยู่ก็จะนำออกไปด้วยครับ

2สูญเสียออกไปตามธรรมชาติ ซึ่งก็มีอยู่ 2 แบบ คือ

-ธาติอาหารที่ละลายได้บางส่วน ถูกน้ำฝนชะล้างออกไปจากดิน

-ธาติไนโตรเจนบางส่วนอาจสูญหายไปจากดินในรูปของแก็ส เช่น แอมโมเนีย(NH3)  เป็นต้น ส่วนธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ส่วนมากดินจะทำการตรึงไว้ ทำให้พืชดูดไปใช้งานได้น้อย  ถ้าพืชขาดธาตุอาหารใดอย่างรุนแรง จะทำให้ผลผลิตลดลงไปมากการปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ระบบพืชประกอบด้วย เช่น การปลูกพืชต่างชนิดแบบผสมผสาน 
การปลูกพืชหมุนเวียน  การปลูกพืชสดเป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น
การปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ยคอก การใช้ปุ๋ยหมัก 
การใช้เศษพืช เป็นต้น
การปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้วัสดุ ที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติ เช่นการใช้ปุ๋ยมาร์ล (Mar) 
โดโลไมท์
 (Dolomite)  หรือหินฟอสเฟต (Rock phosphate)  เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อ
ลดความเปรี้ยว ของดินให้น้อยลง และเป็นการเพิ่มธาตุอาหารพืช เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม
และ ฟอสฟอรัสให้ แก่ดิน

ปรับสมดุลโครงสร้างพืช ทำให้การเจริญเติบโตได้ทุกส่วนอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นราก  ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด
เมื่อนำไปแช่เมล็ดหรือท่อนพันธ์ จำทำให้พืชงอกเร็ว รากใหญ่ และเปอร์เซ็นต์การงอกสูง
พืชจะแตกรากได้ดียิ่งขึ้น มีความสามารถในการดูดกินธาตุอาหาร ได้มากขึ้น
ใบพืชจะเขียวทน เขียวนาน การสังเคราะห์แสงหรือการปรุงอาหารของพืชจะทำได้ดียิ่งขึ้น
ต้นและใบพืชมีความแข็งแรงและหนามากขึ้น ลดการกัดกินของแมลงและศัตรูพืช                         ปุ๋ยไส้เดือนแก้จน ผ่านมาตรฐาน ตามกรมวิชาการเกษตร                         

ใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
คุณภาพปุ๋ยไส้เดือน แก้จน
ใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์
คุณภาพปุ๋ยไส้เดือน แก้จน
เกณฑ์กำหนดปุ๋ยอินทรีย์
กรมวิชาการเกษตรรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ    พี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับ พวกท่านทำอาชีพเกษตรกรรม มานานตลอดชีวิต ท่านซื้อปุ๋ยมากี่ครั้ง? กี่ยี่ห้อแล้วครับ? หมดเงินค่าปุ๋ยเคมีไปเท่าไหร่แล้ว?  และยังต้องซื้อเพิ่มอีกทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูกพืช ทำไมท่านไม่หาอะไรที่? ซื้อครั้งเดียวผลิตปุ๋ยให้เราตลอดไปละครับ ท่านยิ่งลดค่าปุ๋ยมากเท่าไหร่ก็มีกำไรมากขึ้นเท่านั้น

    คุณทราบหรือไม่ว่า เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง กี่หมื่นล้านบาทต่อปี? พวกเราทำร้ายดินและสิ่งมีชีวิตบนโลกคิดเป็นมูลค่านับเป็นแสนๆล้านบาท ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในต้นพืชตกค้างมาสู่ร่างกายมนุษย์รุนแรงมากน้อยขนาดไหน? ยิ่งคุณใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงมากเท่าไหร่ คุณและพี่น้องก็ต้องหมดเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแค่เปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน นิดน่อย รายได้หลักแสนมันจิ๊บจ๊อย ครับ

สมัครเพื่อร่วมรับรายได้แบบ Passive Income
1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 085-000-8288 หรือ yutfarms@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล  -
ที่อยู่ปัจจุบัน  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสสมาชิกผู้แนะนำ  
ชื่อผู้แนะนำ