Name : หน่อกล้วยน้ำว้าพระเทพฯราชทาน
Details :  เป็นกล้วยน้ำว้าไส้เหลือง ต้นเตี้ยอวบใหญ่ ผลผลิต 8-22 หวี รสชาติหวานหอม ผลสั้นกลมอวบ
Normal price : 150
Special price : 100