Name : ปุ๋ยมูลไส้เดือนชนิดซอง
Details : นวัตกรรมปุ๋ยสูตรใหม่ ปรับสมดุลพืชที่จะมาช่วยปรับโครงสร้างพืชให้มีความสมดุลในการเจริญเติบโต ช่วยกระตุ้นการทำงานของพืช กระตุ้นการสังเคราะห์แสง ที่มีผลต่อการขยายท่อลำเลียงอาหารและแตกรากใหม่ของพืช ช่วยให้พืชหาอาหารได้สมบูรณ์ ทำให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน
ปรับสมดุลโครงสร้างพืช ทำให้การเจริญเติบโตได้ทุกส่วนอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด
เมื่อนำไปแช่เมล็ดหรือท่อนพันธ์ จำทำให้พืชงอกเร็ว รากใหญ่ และเปอร์เซ็นต์การงอกสูง
พืชจะแตกรากได้ดียิ่งขึ้น มีความสามารถในการดูดกินธาตุอาหาร ได้มากขึ้น
ใบพืชจะเขียวทน เขียวนาน การสังเคราะห์แสงหรือการปรุงอาหารของพืชจะทำได้ดียิ่งขึ้น
ต้นและใบพืชมีความแข็งแรงและหนามากขึ้น ลดการกัดกินของแมลงและศัตรูพืช
ปลอดภัย ไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Normal price : 89
Special price : 75