Name : ชุดสูบน้ำพร้อมแท็งค์
Details : แท็งค์น้ำครบชุด 16,000 บาท เหมือนในรูป มีรายการดังนี้
1.ขาตั้งเหล็ก สูง 3.6 เมตร (ถ้านับจากพื้นดินถึงปากแท็งค์น้ำรวมเป็นสูง 5 เมตร)
2.แท็งค์น้ำขนาด 1000 ลิตร พร้อมคอกเหล็ก
3.แผงโซล่าร์เซล กำลังผลิตไฟฟ้า 320 วัตต์ (สูงสุดต่อวัน)
4.เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง 28 PSI (ประมาณ 28 เมตร)
(ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งครับ) สนใจโทร. 08-5000-8288..เจตน์
Normal price : 19000
Special price : 16000