Name : ชุดพัดลมแสงอาทิตย์
Details : ราคานี้ได้แผงโซล่าร์เซล์พร้อมพัดลมและแบต.เก็บไฟไว้เปิดตอนกลางคืน..ยังไม่รวมค่าส่งครับ
Normal price :
Special price : 4990