Name : ชุดสูบน้ำพลังแสงแดด
Details : ราคานี้ได้แผงโซล่าร์เซล พร้อมเครื่องปั๊มน้ำ ต่อสายไฟเข้าหากัน แล้วหันแผงเข้าหาแสงแดดก็ใช้งานได้เลย
Normal price :
Special price : 2990